Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskał certyfikat PN-EN-15224 : 2013- system zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia Drukuj

W dniach 25-26 stycznia 2017 roku jednostka certyfikująca GCS Quality Sp. z. o. o.
z siedzibą we Wrocławiu przeprowadziła audyt certyfikujący według normy PN-EN 15224:2013 podczas którego dokonano oceny stosowania wymagań normy we wszystkich komórkach organizacyjnych i procesach funkcjonujących w radomszczańskim szpitalu. 

Celem audytu certyfikującego było dostarczenie dowodów sprawnego funkcjonowania wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska w tym wymagań normy PN-EN 15224:2013 oraz jej ciągłej przydatności w zakresie zdefiniowanym na certyfikacie.

Audytorzy nie stwierdzili żadnych krytycznych niezgodności, które wpływałaby na działalność systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN 15224:2013
i rekomendowali przyznanie certyfikatu Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku.

Opublikowana w maju 2013 roku norma PN-EN 15224:2013 „Usługi sektora ochrony zdrowia. Systemy zarzadzania jakością. Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008” jest jedynym branżowym standardem dla ochrony zdrowia. Została dostosowana do potrzeb organizacji świadczących usługi medyczne tj: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej oraz ośrodki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, praktyki lekarskie i placówki opieki społecznej.

Przyznana Szpitalowi norma bazuje na wymaganiach ISO 9001:2008, które można wdrożyć w każdej organizacji, niezależnie od branży. Norma ISO 15224:2013 rozszerza ogólne wymagania ISO 9001:2008, koncentruje się na kwestiach związanych ze zdrowiem, takich jak bezpieczeństwo pacjenta i zarządzanie ryzykiem procesów klinicznych. Organizacje działające w ochronie zdrowia, które uzyskały certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 15224: 2013 kładą nacisk na zarządzanie jakością i ryzykiem wynikającym z przebiegu procesu leczniczego. Powyższa norma uwidacznia procedury związane ze: zwiększeniem bezpieczeństwa pacjenta, zarządzaniem ryzykiem procesów klinicznych, zmniejszeniem zagrożeń wynikających z wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta opiera się w szczególności na dokonywaniu nieustannego nadzoru oraz analizie ryzyka i zagrożeń medycznych, które umożliwiają właściwy przebieg procesu leczniczego.

Wdrożenie wymagań normy EN 15224:2013 pozwala na usprawnienie funkcjonowania placówki medycznej i zwiększenie jej wiarygodności. Posiadanie w/w certyfikatów nie tylko zwiększa prestiż placówki medycznej oraz jej konkurencyjność na rynku usług medycznych ale może również stanowić istotny element rankingujący w postępowaniach konkursowych realizowanych przez NFZ.

Korzyści wynikające z wdrożenia EN 15224:2013

  • poprawa jakości świadczonych usług, dzięki zwiększeniu orientacji na potrzeby
    i oczekiwania klientów (pacjentów),
  • poprawa komunikacji na linii lekarz – pacjent,
  • zwiększenie poziomu jakości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów,
  • zwiększenie zaufania wśród pacjentów,
  • wzrost skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i naprawczych, mających na celu minimalizowanie zdarzeń niepożądanych,
  • ujednolicone i przejrzyste procedury funkcjonowania placówki medycznej,
  • polepszenie wizerunku i pozycji konkurencyjnej placówki medycznej,
  • zgodność działalności z wymaganiami prawnymi i obowiązującymi przepisami organów regulujących.

 


Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 11:40
 

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje