Polityka jakości Drukuj

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpital Powiatowy w Radomsku świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym zakładzie opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi
normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
Cele stojące przed naszym szpitalem to:

 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług,
 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości osób zatrudnionych, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • przystosowywanie pomieszczeń do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital oraz osoby zatrudnione w zakładzie,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala
 • spełnienie wymagań prawnych i innych.

Kierownictwo Szpitala Powiatowego w Radomsku dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania weryfikuje politykę przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana osobom zatrudnionym oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe i środowiskowe opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Kierownictwo zakładu.
Dyrekcja szpitala zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.


Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku
lek. med. Radosław Pigoń


Radomsko 2014-09-01
Wydanie I

 

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje